project-based teaching، یکی از جدیدترین شیوه های یاددهی و یادگیری در دنیای امروز است. در این شیوه، در هر جلسه، پروژه ای مرتبط با محتوای آموزش داده شده برای زبان آموزان تعریف می گردد و از آنان خواسته می شود تا در سرکلاس (به صورت گروهی) یا برای جلسه بعد آن پروژه را ساخته و به کلاس ارائه نمایند. در این شیوه، زبان آموزان با ساخت و تجربه عملی محتوای آموزش دیده، آن محتوا را به صورت عملی و ملموس می آموزند و یادگیری به عمیق ترین روش اتفاق می افتد. هم چنین، شیرین و لذت بخش بودن فرآیند آموزش و هم چنین تعاملی بودن آن، منجر به ایجاد انگیزه در زبان آموزان می گردد. کتاب های باتیس، اولین سیستم آموزشی مبتنی بر این نوع آموزش در ایران است.

Leave a Comment on Project-based Education

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *