گروه آموزشی باتیس، در نظر دارد برای تکمیل محصولات تخصصی حوزه کودک خود، تعداد محدودی ایده و محصول جدید را آماده سازی نماید.

علاقه مندان و صاحبان ایده و فکر می توانند، ایده ها و محصولاتشان را با این گروه آموزشی به صورت قرارداد رسمی حق معنوی و مادی به اشتراک گذارند.

شماره تماس مستقیم هیئت علمی: 09128190461

آدرس ایمیل: batisforkids@gmail.com