گروه آموزشی باتیس، در راستای آماده سازی محتوای آموزشی تخصصی کودکان ایرانی تاسیس و راه اندازی شده است. این گروه آموزشی، با بهره مندی از هیئت علمی متخصص حوزه های آموزش به کودکان و هم چنین استفاده از دانش و تجربه کارشناسان بومی و بین المللی توانسته است تا به امروز محصولات و مواد آموزشی گوناگونی را تولید و روانه بازار نماید. محصولات گروه آموزشی باتیس در مراکز آموزشی، مهدهای کودک و هم چنین منازل با استقبال بسیار خوبی همراه بوده اند.